Zlecenia Spedycyjne – limit

Od teraz gracz nie może brać na spedycję zleceń większych niż 10 krotność jego własnego tonażu.

Do limitu doliczane są wcześniejsze zlecenia, czyli suma wszystkich wcześniej pobranych jak i kolejne zlecenie nie może być większa jego 10 krotny tonaż.zleccenia_spedycyjne

[EDIT] Zmiana limitu na 15-krotność tonażu, który nie dotyczy właścicieli i zastępców w spedycji.