Extra kierowcy – przydział

Extra-kierowcy-przydzial

Dokonałem zmian i poprawek dotyczących tej strony, myślę że udało mi się naprawić Wasz problem z tym, że kierowcy nie byli przydzielani lub byli przydzielani bez zmiennika.

Problemem jak zwykłe była ilość aut i kierowców. Dlatego musiałem porozdzielać zaznaczanie na konkretne garaże (guzik obok czerwonej nazwy garażu). A główne zaznaczanie i wysyłanie (Wykonaj i zielona ikona zaznaczania) dotyczą tylko Garażów Konwojowych.

Teraz gdy przeszukamy nasze garaże pod kątem przydziału kierowców wystarczy że klikniemy guzik „Zaznacz wszystkie i wykonaj – Białystok” to garaż Białystok zostanie zaznaczony, kierowcy zostaną przydzieleni a także zniknie z listy. Niestety musimy robić każdy garaż pojedynczo, z racji właśnie dużej ilości informacji wysyłanej gdy wysyłaliśmy po kilka garaży.

Dodatkowo wyszukiwanie w garażach zostało przyśpieszone.

Event progresja

Jeden z graczy słusznie stwierdził, że aktualny ranking który zlicza tylko ilość wykonanych zleceń jest mało sprawiedliwy i zaproponował takie zmiany:

  1. Dodanie zliczania odległości na jakie zostały pobrane zlecenia (czyli jak spedycja wykona zlecenie terminowo na 10 km, to do licznika będzie dodane 1 zlecenie i 10 km, przy kolejnym dobrze wykonanym (na 123 km), licznik zmieni się na 2 zlecenia i 133 km, dzięki czemu będziemy mogli obliczyć średnią odległość zleceń i to wg niej powinniśmy oceniać spedycję.
  2. Druga sprawa to nagrody, gracz zaproponował aby spedycje nagradzać po uzyskaniu pewnych przedziałów odległości, np. 100 000 km (chodzi o liczbę 133 km z poprzedniego przedziału).

W związku z tym wprowadzenie opcji na S6 i pierwszego eventu zostanie opóźnione.

Zgłaszanie gry na wspólnym IP

Celem uporządkowania informacji o grze na wspólnym IP, informujemy że jeżeli istnieje sytuacja kiedy więcej niż jedna osoba loguje się na swoje konto z tego samego IP, powinna ten fakt zgłosić w zakładce Administracja.

Wzór zgłoszenia:
Nick zgłaszającego:
Nick/nicki gracza/y logujących się na tym samym IP:
Uzasadnienie:

Niezgłoszone logowania będą traktowane jako multikonta.